Na kontakto
Emri:
E-posta:
Mesazhi:
E-posta: rugovatour@gmail.com
Telephone cell1: +377 44 267 498 and +386 49 855 714
Telephone cell2: +377 44 137 734
Ueb: www.rugovaexperience.org
Adresa: ndertesa e kuvendit komunal Pejë-Kosovë. municipal assembly building Pejë-Kosovo.