Na kontakto
Emri:
E-posta:
Mesazhi:
E-posta: rugovatour@gmail.com
Telephone cell1: +383 49 855 714
Telephone cell2: +383 44 267 498
Ueb: www.rugovaexperience.org
Adresa: ndertesa e kuvendit komunal Pejë-Kosovë. municipal assembly building Pejë-Kosovo.