PËRTEJ KUFINJVE – MAJAT E BALLKANIT

 

Jo më shumë se 20 vitë me parë, ky regjion pothuajse ka qenë i paaritshem për vizitorët, ndërsa tani veçohet si një nga regjionet autentike me eksperiencë kulturore dhe aventurë ecje përgjat tri masiveve malore të Kosovës, Malit të Zi dhe Shqipëris.   

Shtegu transnacional “Majat e Ballkanit“ kalon përgjat vendeve të thella malore të Ballkanit perendimor. Duke shfrytëzuar shtigjet e vjetra të barinjëve,  shtegu kalon përgjatë maleve të larta alpine, nga pamjet piktoreske të natyres së egër në pastërtin e kristalt të ujit të liqejve dhe lumenjëve etj.

Andaj ndani pak minuta dhe rezervo udhëtimin e paharuar të ecjes 8 ditore përgjatë bukurive të maleve në mes tri shteteve të cilin e ofron shtegu “Majat e Ballkanit” .

 Për udhëheqjen tuaj në ju sugurojm udhrrëfyes malor me eksperiencë të certifikuar nga nivelet ndërkombëtare.

 Madhësia e Grupit: Minimum 5 persona


 

 PËRSHKRIMI GJENERAL

Numri i ditve të ecjes: 8 ditë

Orët e ecjes gjatë një dite:  6-8 orë. 

Lartësia më e madhe mbidetare: Trekufinj Peak 2365 m (Shqipëri)

Akomodimi: B&B, Bujtina dhe  shtëpi malore

Paisjet e nevojshme: Këpucë malore, shkopinj për ecje, xhaketa kundë erës dhe shiut, canta 40 – 50 l., pasaporta.

Vend takimi: Aeroporti ndërkombëtar  në Prishtinë apo në qendër të qytetit të Pejës.

Sezona e preferuar për ecje: Qershor - Tetor

E rëndësishme: Për kryerjen e procedurave për kalimin e kufirit - Ju lutemi që rezervimi i ofertës duhet të bëhen një muaj më parë

 

 Rezervoni : mailto:rugovatour@gmail.com ; info@rugovaexperience.org

Per me shume informata per shtegun vizito: